Utprovning och konsultation

Konsultationer

KommSyn Stockholms hjälpmedelskonsulenter är med på utprovningar tillsammans med förskrivare och patient för att bidra med sin expertis vid val av hjälpmedel. Ibland är även en tekniker med under detta besök, exempelvis om ett hjälpmedel behöver anpassas. Denna träff kallas konsultation, ibland även utprovning.

Det är förskrivaren som initierar en konsultation genom att skicka in en konsultationsremiss.  

Rådgivning och utbildningar

Hjälpmedelskonsulenterna arbetar även med rådgivning via telefon och e-post. De svarar på frågor om sortimentet, verksamhetens rutiner och regelverket som gäller vid hjälpmedelsförskrivning.   

Frågor?

Är du osäker på om du som förskrivare får beställa ett hjälpmedel utan att komma för en konsultation? Ring en hjälpmedelskonsulent och fråga! De svarar i telefon alla helgfria vardagar kl. 8-16.30 på telefonnummer 08- 123 475 25. 

Du kan alltid ringa en hjälpmedelskonsulent vid frågor om sortimentet samt rutiner och regelverk vid förskrivning av hjälpmedel.