Avgifter

Oftast behöver inte patienten betala något för sitt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt. Ibland betalas dock en egenavgift.

Egenavgift

Alla egenavgifter kan ses i Hjälpmedelsguiden.

Avgift vid inträning

Patientavgift på 250:- utgår vid inträning av hjälpmedel utan närvaro av förskrivare.

Högkostnadskort för hjälpmedel

Den 1 januari 2021 togs högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel bort. Giltiga frikort gäller den tid som återstår. Påbörjade högkostnadskort kan inte stämplas efter den 1 januari. Läs mer i detta tjänsteutlåtande.

Egenansvar

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.