Avgifter

Patientavgift på 100:- utgår vid inträning av hjälpmedel utan närvararo av förskrivare. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.