Service och reparation av hjälpmedel

Vi servar och reparerar de hjälpmedel som lånats ut från Region Stockholm.

Drop in eller boka tid

För att boka tid för service kan du antingen kontakta din förskrivare, som då skriver en arbetsorder, eller ringa direkt till tekniker på KommSyn Stockholm. Det finns möjlighet att lämna ditt hjälpmedel på mottagningen under våra öppettider. För service av hörapparater erbjuder vi även drop in eller bokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Hitta till oss

Service utförs på Bergtallsvägen 10, Älvsjö. Vi finns i samma byggnad som Hjälpmedel Stockholm men vi har en egen reception och väntrum på 2:a våningen. Vi har öppet alla helgfria vardagar kl. 8-16.30. 

Hämtning av hjälpmedlet

Om du inte har möjlighet att själv lämna ditt hjälpmedel för service kan vi hämta det från ditt hem eller från din förskrivare. Detta görs av förskrivaren via arbetsorder i Beställningsportalen eller efter kontakt med tekniker. 

Teknisk bedömning

En teknisk bedömning görs alltid för att utreda om hjälpmedlet kan repareras. En del hjälpmedel kasseras och ersätts av ett felfritt utbytesexemplar. Ny förskrivning kan i vissa fall behövas. 

Onormalt slitage

Om den tekniska utredningen visar att hjälpmedlet utsatts för onormalt slitage kan du bli ersättningsskyldig. 

Kontakt tekniker

Direktnummer

08-123 475 30

E-post

hjmskommsyntek.slso@regionstockholm.se