Service och reparation av hjälpmedel

KommSyn Stockholm servar och reparerar de hjälpmedel som du har fått via oss. 

Drop in eller boka tid

Vid behov av teknisk support, service eller reparation av trasigt hjälpmedel, var god kontakta din förskrivare eller ring direkt till tekniker på KommSyn. Du kan också under våra öppettider komma och lämna ditt hjälpmedel för reparation och service. 

Hämtning av ditt hjälpmedel

Hjälpmedel kan vid behov hämtas från dig eller din förskrivare via arbetsorder i Beställningsportalen eller efter kontakt med tekniker.

Hjälpmedlet kan även lämnas in direkt till KommSyn Stockholm. 

Bedömning av tekniker

En teknisk bedömning görs alltid för att utreda om hjälpmedlet kan repareras. En del hjälpmedel kasseras och ersätts av felfritt utbytesexemplar. Ny förskrivning kan i vissa fall behövas. 

Har ditt hjälpmedel blivit skadat utöver vanligt slitage?