Kommunikationsförstärkare

Kommunikationsförstärkare kan förskrivas till personer som har svårigheter att uppfatta tal utan att ha en hörselnedsättning, auditiva perceptionssvårigheter. 

Förskrivning

För att få kommunikationsförstärkare måste en logoped utrett behovet av hjälpmedel. Vanligtvis görs även en utprovning KommSyn Stockholm.