Förskrivning till patient med skyddad ID

Denna information vänder sig till dig som är förskrivare till en patient med skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID.

Skicka konsultationsblankett

Vid inbokning av konsultation till patient med skyddad ID ska konsultationsblanketten skrivas ut och postas eller e-postas utan patientens personuppgifter. Blanketten ska inte skickas via Take Care. 

Beställning av personbundet hjälpmedel

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter ska pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" användas. Du kan därefter välja att posta eller e-posta blanketten utan patientens personuppgifter. Blanketten ska inte skickas via Take Care.  

Om du ska posta blanketten

  1. Blanketten får inte innehålla patientens personuppgifter så som namn, personnummer, adress och telefonnummer eller annan information som kan avslöja en persons identitet). Skriv Skyddad ID vid rutan för patientens namn. 
  2. Posta blanketten till: Kundreskontra, Box 139, 125 23 Älvsjö.
  3. Ring 08-123 476 61 och ange patientens personnummer. 

Om du ska e-posta blanketten

  1. Blanketten får inte innehålla patientens personuppgifter så som namn, personnummer, adress och telefonnummer eller annan information som kan avslöja en persons identitet. Skriv Skyddad ID vid rutan för patientens namn. 
  2. Fyll i kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen, inte till patienten. 
  3. E-posta blanketten till hjmspatfakt.slso@regionstockholm.se. Ange "Skyddad ID" i e-postens ämnesrad. 
  4. Ring 08-123 476 61 och uppge patientens personuppgifter.

Beställning av AIÖ eller insatser

  1. Gör enligt rubrik "Beställning av personbundet hjälpmedel".
  2. Invänta återkoppling via e-post från KommSyn innan avtryck sänds till leverantör, då man i dessa fall behöver ordernummer från KommSyn. 

Leverans

Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen. Vid beställning av skrymmande hjälpmedel som ska levereras direkt hem till patienten ska detta skrivas som en kommentar i beställningen. Skriv inte patientens adress i beställningen! Vi kommer istället att ringa dig som förskrivare så att du kan lämna patientens kontaktuppgifter.

Var noga med att ge oss kontaktuppgifter till dig som förskrivare så att vi enkelt kan nå dig. Vid leverans kommer vi att kontakta patienten för att få en adress dit hjälpmedlet ska levereras. 

Vid frågor

Vid frågor om skyddad ID ringer du patientsäkerhetshandläggaren på telefonnummer: 08-123 476 20 alternativt e-post: hjmspatsak.slso@regionstockholm.se