Kontakt hörselmottagning Rosenlund

Mottagning Hörselrehabilitering Rosenlund

08-585 836 60

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 10-11.30

Hörselrehabiliteringens hemsida 

 

Mottagning Barnhörselhabilitering Rosenlund

08-585 836 70

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 9-10

Barnhörselhabiliteringens hemsida