Tillbud och negativ händelse

Om en patient har skadats (negativ händelse) eller kunde ha skadats (tillbud) till följd av en av våra medicintekniska produkter har du som vårdgivare en anmälningsskyldighet.

Så gör du vid tillbud/ negativa händelser (steg för steg):

  1. Om du upptäcker tillbud/negativ händelse kontakta tekniker hos oss på KommSyn Stockholm på telefonnummer: tel. 08-123 475 30 (vi kommer då genomföra utbyte för likvärdigt hjälpmedel).
  2. Registrera tillbud/negativ händelse i ert interna avvikelsehanteringssystem. Om ni har HändelseVis använd det i första hand.
  3. Gör en anmälan om tillbud/negativ händelse på Läkemedelsverkets webbsida: Anmäla negativa händelser och tillbud.
  4. Ladda ner kopia av anmälan till Läkemedelsverket (PDF) i E-tjänsten.
  5. Skicka kopia (PDF) på anmälan till vår patientsäkerhetssamordnare: hjmspatsak.slso@regionstockholm.se
  6. Om du som förskrivare har Hjälpmedlet, märk då upp det med följande blankett: returlapp.-kommsyn-stockholm.pdf

Mer information: