Konsultationsblankett

Blanketten kan skickas per post eller fax till KommSyn Stockholm. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post. 

Tänk på

  • Blanketten skickas per post, fax eller genom Take Care. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post.
  • Fyll i din e-post så att vi snabbt och enkelt kan erbjuda en konsultationstid.
  • Besvara alla frågor i konsultationsblanketterna. Om något är oklart, kontaktar du en hjälpmedelskonsulent.
  • Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett.