Konsultationsblankett

Blanketten kan skickas per post till KommSyn Stockholm. Av sekretesskäl ska blanketter som innehåller en patients personuppgifter inte skickas med e-post eller fax.

Tänk på

  • Blanketten skickas med post eller fylls i via Take Care
  • Fyll i din e-postadress så att vi snabbt och enkelt kan erbjuda en konsultationstid.
  • Besvara alla frågor i konsultationsblanketterna. Om något är oklart, kontaktar du en hjälpmedelskonsulent.
  • Vi uppdaterar våra blanketter kontinuerligt. Var därför uppmärksam på om du har den senaste versionen av en blankett.