Våra hjälpmedel

Nedan följer KommSyn Stockholms olika hjälpmedelsgrupper, även kallat produktområden eller sortimentsgrupper.

Hörsel

I gruppen Hörsel ingår hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel som kan användas tillsammans med hörapparaterna samt hjälpmedel för alternativ telefoni såsom bild- och texttelefon. I gruppen ingår även andra hörseltekniska hjälpmedel som inte är direkt kopplade till hörapparater men som används av personer med hörselnedsättning eller dövhet, det kan till exempel vara kommunikationsförstärkare eller varseblivningssystem.

Kommunikation

I gruppen Kommunikation ingår bland annat läs- och skrivhjälpmedel, rösthjälpmedel, kommunikationsförstärkare, samtalshjälpmedel och stamningshjälpmedel.

Kognition

I gruppen Kognition ingår bland annat veckoschema, timstock, natt-och dagkalender, talande armbandsur, inspelningsbart fickminne och elektronisk almanacka.

Fjärrstyrsystem/Omgivningskontroll

I gruppen Fjärrstyrsystem och Omgivningskontroll ingår bland annat IR-sändare med olika funktioner som kan hjälpa användaren att exempelvis tända och släcka lampor, svara i telefon och byta kanal på TV:n.

Alternativa styrsätt till dator

I gruppen Alternativa styrsätt till dator ingår bland annat skärmtangentbord, huvudmus, ögonstyrning, program för ordprediktion och underarmsstöd.  

Närlarm

I gruppen Närlarm ingår de larm som hjälper brukaren att påkalla uppmärksamhet inom det egna hemmet, till anhöriga eller personal. 

Syn

I gruppen Syn ingår bland annat markeringskäppar, förstorande linser, kikarglasögon, punktskriftsmaskiner, förstoringsprogram, skärmläsare, talsyntes och punktdisplay.