Hjälpmedelssortiment

Nedan följer KommSyn Stockholms olika produktområden. För mer information, klicka på respektive sortimentsområde i listan till vänster.

Hörsel

I gruppen "Hörsel" ingår hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel som kan användas tillsammans med hörapparaterna samt hjälpmedel för alternativ telefoni såsom bild- och texttelefon. I gruppen ingår även andra hörseltekniska hjälpmedel som inte är direkt kopplade till hörapparater men som används av personer med hörselnedsättning eller dövhet, det kan till exempel vara kommunikationsförstärkare eller varseblivningssystem. 

Kommunikation

I gruppen "Kommunikation" ingår bland annat läs- och skrivhjälpmedel, rösthjälpmedel, kommunikationsförstärkare, samtalshjälpmedel och stamningshjälpmedel. 

Kognition

I gruppen "Kognition" ingår bland annat veckoschema, timstock, natt-och dagkalender, talande armbandsur, inspelningsbart fickminne och elektronisk almanacka.

Fjärrstyrsystem/Omgivningskontroll

I gruppen "Fjärrstyrsystem och Omgivningskontroll" ingår bland annat IR-sändare med olika funktioner som kan hjälpa användaren att exempelvis tända och släcka lampor, svara i telefon och byta kanal på TV:n.

Alternativa styrsätt till dator

I gruppen "Alternativa styrsätt till dator" ingår bland annat skärmtangentbord, huvudmus, ögonstyrning, program för ordprediktion och underarmsstöd.  

Närlarm

I gruppen "Närlarm" ingår de larm som hjälper brukaren att påkalla uppmärksamhet inom det egna hemmet, till anhöriga eller personal. 

Syn

I gruppen "Syn" ingår bland annat markeringskäppar, förstorande linser, kikarglasögon, punktskriftsmaskiner, förstoringsprogram, skärmläsare, talsyntes och punktdisplay.