Alternativt styrsätt

Förskrivningskriterier

Alternativa styrsätt till dator kan endast förskrivas om behovet ej tillgodoses med produkter i öppna handeln. Hjälpmedlet kan förskrivas som anpassning till egen dator/surfplatta/smartphone om patienten inte kan använda vanlig datormus, tangentbord eller trycka med handen. 

Detta sortiment kan endast förskrivas för privat bruk. Om hjälpmedlet behövs för arbetet är det arbetsgivarens ansvar att bekosta. 

Bedöma behov

Förskrivaren behöver utreda följande före förskrivning:

  • Vad vill patienten kunna styra (dator, surfplatta eller telefon)? 
  • Vilket operativsystem har den aktuella enheten?
  • Är behovet att kunna använda musfunktioner/tangentbord?
  • Har befintliga systeminställningar/hjälpmedel provats?

Prova ut, anpassa och beställa

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under flera ISO-koder. Klicka på respektive länk för att läsa mer om förskrivningskriterier och vem som får förskriva det aktuella hjälpmedlet. 

Instruera och träna

Vid förskrivning är det bra om förskrivaren känner till patientens datorvana. 

 

Sortimentsansvariga konsulenter