Närlarm

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under ISO-kod 222718- Personliga nödlarm.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Närlarm kan endast förskrivas för att patienten ska kunna påkalla uppmärksamhet i det egna hemmet, till anhöriga eller personlig assistent. Larm inom särskilda boenden ses som ett arbetstekniskt hjälpmedel för personalen och bekostas av kommunen. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden

Bedöma behov inför förskrivning

Inför förskrivning behöver förskrivaren ta reda på följande:

  • klarar patienten av att trycka på en vanlig armbandssändare eller behövs en annan sorts tryckkontakt? 
  • vilken kroppsdel har patienten bäst kontroll över?

Prova ut, anpassa och beställa

Om patienten inte klarar av att trycka på larmknappen till ett befintligt larmsystem, till exempel på sjukhem eller trygghetslarmet hemma, kan en annan tryckkontakt förskrivas. Kontakta sortimentsansvarig konsulent för att få veta mer. 

Instruera och träna

Instruktionsfilm för samprogrammering av närlarm finns här. 

 

Sortimentsansvariga konsulenter