Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag när så många människor flyr till Sverige uppstår det svårigheter då vi inte talar samma språk. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen. Det gör det lättare att både förstå och att själv kunna säga något.

DART Kommunikations- och dataresurscenter har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt.

Bildstöden går att ladda hem från Internet och finns på svenska, engelska och arabiska. De går att använda digitalt och att skriva ut på papper (se länkar till höger).

Om Dart och projektet KomHIT

För att läsa mer om DART och KomHIT kan du gå in på deras webbsidor eller på deras Facebooksida.