Kommunikationsstöd för människor på flykt

För människor som har flytt till Sverige kan det uppstå svårigheter då vi inte talar samma språk. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen. Det gör det lättare att både förstå och att själv kunna säga något.

DART Kommunikations- och dataresurscenter har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt.

Bildstöden går att ladda hem från Internet och finns på svenska, engelska och arabiska. De går att använda digitalt och att skriva ut på papper.

Om Dart och projektet KomHIT

För att läsa mer om DART och KomHIT kan du gå in på deras webbsidor eller på deras Facebooksida.