Leverans till förskrivare

I körschemat kan du, som förskrivare i södra delen av Stockholms län, se vilka dagar vi hämtar och lämnar hjälpmedel på din enhet. 

På fredagar sker hämtning och lämning av hjälpmedel hos förskrivare i norra delen av länet.

Leverans av säng

För leverans av tillbehör till säng används distributören Roux Healthcare (tidigare SAPS). Läs mer här.  

Körturslista förskrivare

Ändringarna i körturslistan gäller från och med maj 2021. Vid frågor om körturslistan vänligen kontakta vår transportavdelning.