Behörighet Beställningsportalen

I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel sedan hösten 2017.

Socialstyrelsens förskrivarutbildning

För att få behörighet till att förskriva hjälpmedel ska du som förskrivare alltså utföra utbildningen Förskrivning av hjälpmedel för förskrivare via Socialstyrelsens utbildningsportal. I Hjälpmedelsguiden finns mer information om denna utbildning. 

Hjälpavsnitt i Beställningsportalen

I inloggat läge, under menyn Mer information och hjälp, finns instruktioner i hur du använder Beställningsportalen. På denna sida finns även länkar till webbplatser som du som förskrivare kan behöva.