Att få ett hjälpmedel

Om du har ett medicinskt behov och behöver hjälpmedel kontaktar du i första hand en förskrivare. KommSyn Stockholm lämnar inte ut hjälpmedel utan att de har förskrivits/beställts av en förskrivare.

En förskrivare kan till exempel arbeta som arbetsterapeut, logoped, synpedagog, audionom, sjukgymnast/fysioterapeut.

Behöver du hjälp med att ta reda på var du kan vända dig för att hitta en förskrivare där du är folkbokförd kan du besöka 1177 Vårdguidens hemsida.