Stamningshjälpmedel

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under ISO-kod 05 03 03- Röst och talträningshjälpmedel.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Stamningshjälpmedel kan förskrivas till personer med stamning eller andra problem med talflyt, till exempel skenande tal. Förskrivare av detta sortiment är logoped som är specialiserad på stamning. 

Mer information finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov

Utprovning och anpassning av detta hjälpmedel sker på KommSyn Stockholm. Använd denna konsultationsblankett eller skicka konsultationsremiss via Take Care. 

Prova ut, anpassa och beställa

För att läsa mer om hjälpmedlet Speech Easy kan du besöka leverantörens hemsida. 

Information till patient

Patienten ansvarar själv för byte av batterier, slang, propp.

Följa upp och utvärdera

Förskrivare bör följa upp hjälpmedlet regelbundet och säkerställa att det fungerar optimalt för patienten och bedöma om behoven har förändrats.