Stamningshjälpmedel

Stamningshjälpmedel kan förskrivas till personer med stamning eller andra problem med talflyt, till exempel skenande tal och neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom. 

Förskrivning

För att få stamningshjälpmedel måste man ha kontakt med en logoped som förskriver hjälpmedlet. I vissa fall kommer man först till hjälpmedelscentralen för en utprovning.

Funktion

Hjälpmedlen fungerar så att man via någon typ av hörsnäcka med mikrofon hör sitt eget tal med lite fördröjning. Detta kallas DAF (Delayed Auditory Feedback). Man kan också ändra upplevelsen av sitt eget tonläge så att det blir något ljusare eller mörkare. Denna funktion benämns FAF (Frequency Altered Feedback).