Felfällning av beställning eller arbetsorder

Om förskrivningen eller arbetsordern inte är komplett kan vi inte handlägga eller utföra det arbete som ni beställt. För att leverera rätt artiklar i rätt tid felfäller vi därför beställningen eller arbetsordern.

Redigera eller makulera

Vår ambition är att felfälla inom 24 timmar från det att vi fått beställningen, men ibland tar det längre tid.När en förskrivning eller arbetsorder felfälls är det för att du som förskrivare ska kunna gå in i Beställningsportalen och komplettera din förskrivning eller förtydliga din arbetsorder.

I vissa fall är din beställning eller arbetsorder inte nödvändig och då kan du makulera den. Om du som förskrivare själv vill makulera din beställning kan du ringa till 08-123 475 25.

Kontaktuppgifter viktiga

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter i Beställningsportalen är uppdaterade samt att du anger vem som ska kontaktas i ditt ställe om du gör en förskrivning eller arbetsorder strax innan ledighet.

Detta med anledning av att du som förskrivare får ett felfällningsmeddelande via Beställningsportalen till din e-post och ibland söker vi också personlig kontakt per e-post eller telefon för att förklara varför vi inte kunnat handlägga ditt ärende. Du får också ett meddelande i Beställningsportalen nästa gång du loggar in.