Återlämna hörapparat eller behålla som reserv

Patient med hörapparat kan välja att behålla sin gamla hörapparat även vid förskrivning av ny, för att ha den gamla som reserv.

Patienten önskar behålla hörapparat som reserv

Om patienten önskar behålla hörapparaten som reserv ska förskrivaren registrera detta i Beställningsportalen. På brukaröversikten under rubriken Förskrivna hjälpmedel, klicka på knappen Återlämna. Skicka sedan en arbetsorder till Kommsyn Stockholm i Beställningsportalen, ange serienummer och referensnummer på förskrivningen.

OBS! Informera patienten om att reservapparater aldrig kan lämnas in för service eller reparation.

Hörapparat ska kasseras (ej sparas som reservapparat)

Alla hörapparater som ej önskas användas som reservapparat ska returneras till Kommsyn Stockholm för avregistrering. På brukaröversikten under rubriken Förskrivna hjälpmedel, klicka på knappen Återlämna. Skicka sedan en arbetsorder till Kommsyn Stockholm i Beställningsportalen. Ange serienummer och personnummer på förskrivningen.

I örat apparat på prov som ska återlämnas

Om patienten haft en i örat apparat på prov, men önskar återlämna den ska förskrivaren registrera apparaten som återlämnad i Beställningsportalen. Förskrivaren skickar därefter i örat apparaten i retur till KommSyn Stockholm, för avregistrering från enhetens lokala hjälpmedelsförråd. Vid frågor om detta, kontakta tekniker på KommSyn Stockholm, telefon 08-123 475 30.

Hörapparater som varit ute på prov och som ska återlämnas

Om patienten önskar återlämna hörapparaten som varit på prov ska förskrivaren registrera den som återlämnad i Beställningsportalen. På brukaröversikten under rubriken Hjälpmedel på prov, klicka på knappen Återlämna. Förskrivaren återställer produkten och lägger tillbaka den i lokalt hjälpmedelsförråd alternativt returnerar den till Kommsyn. Skicka sedan en arbetsorder till Kommsyn Stockholm i Beställningsportalen. Kryssa i rutan Avregistrering samt fyll i serienummer på hörapparaten. Skriv i kommentarsfältet om hörapparaten sänds in till Kommsyn och om upphämtning önskas, alternativt om hörapparaten läggs in på den egna klinikens lager igen.