Återlämna hörapparat eller behålla som reserv

Patient med hörapparat kan välja att behålla sin gamla hörapparat även vid förskrivning av ny, för att ha den gamla som reserv.

Patienten önskar behålla hörapparat som reserv

Ska patienten behålla sin hörapparat som reserv ska förskrivaren registrera detta genom att klicka på knappen Återlämna i Beställningsportalen. En arbetsorder ska också skickas genom Beställningsportalen med information om att patienten önskar behålla sin hörapparat samt hörapparatens serienummer eller referensnummer på förskrivningen. 

Hörapparat ska kasseras (ej sparas som reservapparat)

Alla hörapparater som inte önskas användas som reservapparat ska returneras till KommSyn Stockholm för avregistrering.

I örat apparat på prov som ska återlämnas

Om patienten haft en i örat apparat på prov, men önskar återlämna den ska förskrivaren registrera apparaten som återlämnad i Beställningsportalen. Förskrivaren skickar därefter i örat apparaten i retur till KommSyn Stockholm, för avregistrering från enhetens lokala hjälpmedelsförråd. Vid frågor om detta, kontakta tekniker på KommSyn Stockholm, telefon 08-123 475 30.

Övriga hörapparater på prov som ska återlämnas

Patienter kan vid behov låna hörapparat på prov. Om patienten önskar återlämna hörapparaten ska förskrivaren registrera den som återlämnad i Beställningsportalen. Förskrivaren ser därefter till att rekonditionera och återställa produkten samt lägger tillbaka den i sitt lokala hjälpmedelsförråd.