Garanti hörapparater

Garanti för hörapparater gäller i två år, räknat från det datum hörapparaten köptes in av KommSyn Stockholm.

KommSyn Stockholm hanterar samtliga garantiärenden gentemot hjälpmedlets leverantör. Du som förskrivare påbörjar ett garantiärende genom att skriva en arbetsorder i Beställningsportalen eller ringa direkt till tekniker. 

Tekniker

08-123 475 30

hjmskommsyntek.slso@sll.se