Hörselhjälpmedel

Nedsatt hörsel

Hörselnedsättning kan märkas genom svårigheter för personer att kommunicera, att ta till sig information och nyanser i språket. Vanliga konsekvenser av nedsatt hörsel är att det är svårt att höra när flera pratar samtidigt eller att man höjer ljudet på tv.  

Att få hörselhjälpmedel

Hörselhjälpmedel förskrivs av en legitimerad audionom på en audionommottagning. I Stockholms län kan du som upplever att du har nedsatt hörsel själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till för att kontrollera hörseln och vid behov prova ut hörselhjälpmedel. Du kan vända dig till den mottagning du vill gå till direkt, utan remiss från vårdcentral eller läkare. 

Undantag gäller vid behov av utvidgad hörselrehabilitering eller vid behov av alternativ telefoni – då är det Hörselrehabiliteringen vid Rosenlunds sjukhus som har uppdraget att förskriva hjälpmedlet.

Hörsellinjen

Hörsellinjen är Hörselskadades Riksförbunds rådgivningstjänst. Där kan du få råd innan införskaffandet av hörapparat, lära dig mer om smarta hörselhjälpmedel samt hitta hörselvård nära dig. Kontakta dem via e-post eller telefon för rådgivning. 

Indelning

Hörselhjälpmedel brukar delas in i två grupper: hörapparater samt hörseltekniska hjälpmedel, även kallade hörselprodukter. Utöver hörselhjälpmedel kan man också behöva ett alternativt sätt att tala i telefon, då behöver man en bild- eller texttelefon.