Hörselhjälpmedel

Hörselhjälpmedel förskrivs av en legitimerad audionom på en audionommottagning.

I Stockholms län kan du som upplever att du har nedsatt hörsel själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till för att kontrollera hörseln och vid behov prova ut hörselhjälpmedel. Du kan vända dig till den mottagning du vill gå till direkt, utan remiss från vårdcentral eller läkare.

Undantag gäller vid behov av utvidgad hörselrehabilitering eller vid behov av alternativ telefoni – då är det Hörselrehabiliteringen vid Rosenlunds sjukhus som har uppdraget att förskriva hjälpmedlet.

Hörselhjälpmedel brukar delas in i två grupper: hörapparater samt hörseltekniska hjälpmedel, även kallade hörselprodukter. Utöver hörselhjälpmedel kan man också behöva ett alternativt sätt att tala i telefon, då behöver man en bild- eller texttelefon.