Hörseltekniska hjälpmedel

Bland hörseltekniska hjälpmedel finns tillbehör till hörapparater, olika system för varseblivning, olika slingförstärkare och system som används med slinga, samt särskilda hörseltekniska hjälpmedel för skola och fritid.

Tillbehör till hörapparater

Om man har svårt att hantera sin hörapparat, till exempel komma åt och trycka på knappar för programbyte eller volymjustering, kan man få en streamer som ett tillbehör. Denna kan användas för att komma åt volym och program i hörapparaten, och den kan också användas för att koppla hörapparaterna till en mobiltelefon.

Varseblivning

Om man har kraftigt nedsatt hörsel kan det vara svårt att uppfatta signaler som dörrklockan, telefonen eller brandvarnaren. Då kan man ha nytta av ett särskilt varseblivningssystem som påkallar ens uppmärksamhet. Varseblivning kan ges med visuella signaler eller extra starka ljudsignaler eller både och. Det kan också ges via vibrationer genom t ex en liten dosa under kudden eller via en liten apparat på ett handledsband. Förutom varseblivning av dörrklocka, telefon eller brandvarnare kan man även få varseblivning tillsammans med en babyvakt eller en särskild anordning för väckning.

Slingförstärkare

Man kan ofta välja att få sin hörapparat utrustad med en liten telespole (T) som kan användas för att få ljud till hörapparaterna via en slinga. Det är vanligt att offentliga lokaler är utrustade med slingor, och det finns både fasta och portabla system. Ett vanligt hjälpmedel som många personer med hörselnedsättning har i sina hem är en slingförstärkare till tv:n, också kallad ”slingkudde”. Med hjälp av den kan man få ljudet från tv:n direkt in i sina hörapparater via en slinga vilket är uppskattat av många.

Hörseltekniska hjälpmedel för skola och fritid

Ett barn eller en ungdom med hörselnedsättning kan behöva extra hjälpmedel i skolan och på fritidsaktiviteter för god kommunikation. Det finns både fasta och portabla system som kan användas och dessa brukar bestå av en eller flera mikrofoner som lärare och elever kan använda, och ljudet sänds till elevens hörapparater.