Åka bil eller buss med hjälpmedel monterat på stativ

Alla hjälpmedel, från mobiltelefon till samtalsdator monterat på rullsolsstativ utgör en fara för hjälpmedelsanvändaren och medpassagerare i händelse av olycka. KommSyn Stockholm rekommenderar därför att både hjälpmedel och stativ monteras av om det är möjligt.

Vi rekommenderar också att hjälpmedlet förvaras i sin väska vid transport och på ett sådant sätt att det inte kan kastas iväg och skada passagerare.