Alternativ telefoni

Alternativ telefoni kan förskrivas som hjälpmedel till personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan höra eller tala i vanlig telefon.

För vem? 

Alternativ telefoni kan vara aktuellt om du har en hörselnedsättning, en kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövhet, talskada, röst- eller språkskada.

Flera produkter

Inom denna grupp av hjälpmedel finns bildtelefoner, texttelefoner och totalkonversationsenheter. Totalkonversation innebär att man kan använda både bild, ljud och text i samtalet. Telefonen levereras vanligtvis som ett program eller en app i en hårdvara – t ex en surfplatta eller dator.

Programmet kan ofta ställas in enligt olika önskemål, man brukar kunna justera textfärg och textstorlek, man kan välja om bild, ljud och text ska användas eller enbart bild eller enbart text, osv.

Ringa till andra telefoner

Med hjälp av sin bild- eller texttelefon kan man ringa andra som också har en bild- eller texttelefon, och man kan via förmedlingstjänster få kontakt med personer som använder ”vanliga” telefoner.