Skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel

Om ett hjälpmedel skadas, tappas bort eller blir stulet ska detta anmälas till KommSyn Stockholm.

Anmäl

Ring KommSyn Stockholm för anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel alternativt posta blanketen "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel". 

Polisanmäl vid stöld

Om hjälpmedlet stulits gör patienten även en polisanmälan där KommSyn Stockholm ska anges som ägare av hjälpmedlet med organisationsnummer: 232100-0016. Kopia på polisanmälan ska skickas till KommSyn Stockholm tillsammans med blanketten "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel".

Nytt hjälpmedel kan förskrivas för att ersätta stulet hjälpmedel. 

Hämtning vid skada

Ring 08-123 475 25 för att beställa hämtning av ett skadat hjälpmedel. Du som är förskrivare kan även beställa hämtning via arbetsorder i Beställningsportalen. 

Försäkring av hjälpmedel

Vi rekommenderar att du som patient ser över ditt försäkringsskydd då du kan bli ersättningsskyldig vid stulet eller borttappat hjälpmedel. Du kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Förlorad hörapparat

Om hjälpmedlet som har tappats bort eller stulits är en hörapparat ska ärendet hanteras på särskilt sätt

Blankett

Denna blankett ska användas vid anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel.

Blanketten skickas till:

KommSyn Stockholm
Box 139, 125 23 ÄLVSJÖ