Stulet eller borttappat hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel skadas, tappas bort eller blir stulet behöver du anmäla det till KommSyn Stockholm.

Stulet hjälpmedel

  1. Anmäl stölden till Polisen. I polisanmälan ska KommSyn anges som ägare av hjälpmedlet, organisationsnummer: 232100-0016.
  2. Fyll i blankett: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel" (.pdf) 
  3. Skicka polisanmälan tillsammans med blanketten till KommSyn Stockholm, Box 139, 125 23, Älvsjö
  4. Kontakta kundansvarig för att anmäla vilket hjälpmedel som har stulits för en eventuell avregistrering. Nytt hjälpmedel kan förskrivas för att ersätta stulet hjälpmedel. 

Borttappat hjälpmedel 

  1. Fyll i blankett: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel" (.pdf) alternativt ring till kundansvarig. 
  2. Skicka blanketten till KommSyn Stockholm, Box 139, 125 23, Älvsjö

Försäkring av hjälpmedel

Vi rekommenderar att du som patient ser över ditt försäkringsskydd då du kan bli ersättningsskyldig vid borttappat eller stulet hjälpmedel. Du kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Förlorad hörapparat

Om hjälpmedlet som har tappats bort eller stulits är en hörapparat ska ärendet hanteras på särskilt vis