Alternativ telefoni

På denna sida kan du se ansvarsfördelningen för Alternativ telefoni inom Region Stockholm.

Alternativ telefoni på Rosenlund

Ansvarar för att förskriva hjälpmedel för det som kallas ”fjärrkommunikation i realtid”, det vill säga till exempel telefonsamtal, för personer som inte kan höra eller tala själv i en vanlig telefon. Hjälpmedlet kan vara en bildtelefon eller en texttelefon eller en totalkonversationsenhet som innehåller allt: bild, ljud och text.

Syncentralen

Ansvarar för kartläggning, utprovning och förskrivning av synhjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan vara till exempel en skärmläsare eller en punktdisplay. Syncentralen ger vid behov punktundervisning samt utbildning i hur man använder hjälpmedlen. 

KommSyn Stockholm

Ansvarar för att leverera de hjälpmedel som Alternativ telefoni och Syncentralen förskriver. Det betyder att när Alternativ telefoni och Syncentralen tillsammans med dig har kommit fram till vilket hjälpmedel som passar dig så beställer de hjälpmedlet av KommSyn. 

Dövblindteamet

Har i uppdrag att ge råd och stöd till personer med dövblindhet i alla åldrar samt deras anhöriga/närstående.