Läs- och skrivhjälpmedel

Kan förskrivas till personer som av någon anledning har svårt att läsa och skriva text. 

Utredning

För att få hjälpmedel måste man blivit utredd av logoped, som avgör vilka hjälpmedel som är lämpliga. Man behöver inte ha en dyslexidiagnos, utan det är behovet som avgör. I vissa fall kan utprovning på KommSyn tillsammans med förskrivande logoped vara aktuellt.

Hjälpmedel i skolan

Behöver man hjälpmedel i skolan ska skolan stå för kostnaden.

Hjälpmedel inom detta område

De flesta hjälpmedel som förskrivs är programvara till datorer: 

  • Talsyntes för att få text uppläst
  • Rättstavningsprogram på svenska och engelska
  • Program som gör det möjligt att lyssna på bokstavsljuden då du skriver
  • Program som scannar in och läser upp text
  • Ordboksprogram med rättstavningsfunktion som förklarar ords betydelse och översätter mellan svenska och engelska
  • Program som ger dig ordförslag när du skriver (ordprediktion)
  • Taligenkänning, programvara som tolkar om tal till text

 

Andra hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter är:

  • Daisyspelare, för att lyssna på text i digital form
  • Anteckningshjälpmedel med ljudinspelning.