Förskrivarutbildningar

För att upprätthålla förskrivarnas kompetens angående hjälpmedel erbjuds regelbundna utbildningar i det förskrivningsbara hjälpmedelssortimentet.

Hjälpmedelsverksamheternas Förskrivarutbildningar: Kursöversikt ht 2023

Observera att våra kurstillfällen vänder sig endast till förskrivare inom Region Stockholm; de målgrupper som finns valbara vid anmälan.

För kurser/teman som erbjuds mer än en gång/termin, får du ha max en aktiv anmälan/plats per termin – reservera plats på ett tillfälle.

För frågor gällande anmälan kontakta hjmsutbildning.slso@regionstockholm
Frågor gällande anmälan till kurser/kursnamna med *- kontakta Förbrukningshjälpmedel i hemmet konsulenterfhh.slso@regionstockholm.se