Avvikelse och reklamation

Vad är en avvikelse? 

En avvikelse är en upptäckt risk eller en icke förväntad händelse. Avvikelser kan också vara en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra skada på närstående, medarbetare eller utrustning.

Indelning

Avvikelser delas in i:

  • reklamationer
  • klagomål och synpunkter
  • risk/händelse som kunde ha lett till att en patient skadats
  • händelse som ledde till att en patient skadats

Vill du rapportera en avvikelse?

Oavsett orsak till avvikelse, ska avvikelseformuläret fyllas i.