Retur av felbeställt hjälpmedel

Felbeställt hjälpmedel bör returneras till KommSyn Stockholm. Hjälpmedlet ska vara oanvänt.

Gör följande: 

  • Emballera hjälpmedlet, helst i originalförpackningen.
  • Fyll i blanketten "Retur av felbeställt, oanvänt hjälpmedel".
  • Om hjälpmedlet ska hämtas ska en arbetsorder skrivas i Beställningsportalen. Skriv vad som ska hämtas i fältet "Typ av hjälpmedel", kryssa i rutan för "Återlämning" samt skriv Retur felbeställt i fältet "Specifikation".
  • Fäst returblanketten och en kopia på arbetsordern på emballaget.
  • Returnera hjälpmedlet separerat från smutsigt gods.