Behandling av personuppgifter

För att vi på Hjälpmedelsverksamheterna ska kunna utföra vårt hälso- och sjukvårdsuppdrag behöver vi behandla en mängd olika uppgifter om dig.

Hjälpmedelsverksamheterna / SLSO är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för att dina personuppgifter som patient hanteras på ett korrekt sätt för att skydda din integritet. I vissa fall kan det även hända att vi delar dina personuppgifter med en underleverantör.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en person exempelvis ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Uppgifter om hälsa och sjukvård räknas dessutom som känsliga personuppgifter som kräver säker hantering.

I vilka situationer behandlar Hjälpmedelsverksamheterna personuppgifter?

Det finns flera tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter som patient. Inom ramen för vårt uppdrag behandlar vi personuppgifter som namn, telefonnummer, adress samt information om ditt hjälpmedel. Exempelvis behöver vi din adress som patient för att kunna leverera ett hjälpmedel som har förskrivits till dig. Vi samlar dock endast in och behandlar personuppgifter för berättigade ändamål som är att tillhandahålla hjälpmedel till våra patienter. Dina personuppgifter behandlas utifrån den rättsliga grunden ”allmänt intresse”.

Lagar och regler

Vår hantering av dina personuppgifter styrs av lagar som syftar till att skydda din personliga integritet, exempelvis GDPR - Dataskyddsförordningen (den EU-gemensamma förordning som ersatt personuppgiftslagen, PuL), offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen ska du i första hand vända dig direkt till den verksamhet som ansvarar för hanteringen. Om du önskar att lämna synpunkter kan du göra det via 1177. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud som du når via e-post: gdpr.slso@regionstockholm.se eller via telefon 08- 123 400 00. Vill du klaga på hur Hjälpmedelsverksamheterna hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till IMY- Integritetsskyddsmyndigheten. Kontakta oss | IMY

 

För mer information om behandling av personuppgifter inom Region Stockholm läs: Lagar och regler skyddar dina personuppgifter - Region Stockholm