Försäljning av hjälpmedel

Egenansvarsprodukt

Det finns konsumentprodukter som kan fungera bra som hjälpmedel men som inte går att få förskrivet genom Region Stockholm. Dessa kallas för egenansvarsprodukter och kan istället köpas i hjälpmedelsbutiker som finns i öppna handeln.

Ingen försäljning

KommSyn Stockholm erbjuder ingen försäljning av hjälpmedel till patienter eller förskrivare.