Tillgänglighetsredogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss på webbsupport.slso@regionstockholm.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet eller behöver få information från oss i något annat format, kan du kontakta oss enligt nedan. OBS! Använd inte denna kontaktväg för frågor som rör vårdärenden eller omsorg. För kontakt med vården vänligen kontakta din vårdgivare.

 • Skicka e-post till webbsupport.slso@regionstockholm.se
 • Använda kontaktformuläret

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  OBS! Du kan inte använda detta formulär till frågor som rör vårdärenden eller omsorg, eller för att kontakta vårdgivare.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska och engelska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Detta kommer att åtgärdas under 2021.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser, före 23 september 2020, saknar syntolkning.
 • Vissa uppläsande hjälpmedel kan ha svårt att se och spela upp vissa av våra inbäddade filmer. Vi arbetar på att åtgärda detta.
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • På vissa sidor är syfte med inmatningsfält är inte angivet.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. 
 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. 

Problem vid användning utan hörsel

 • På vissa sidor finns inga textalternativ för våra eventuella podcasts. 

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • På vissa sidor finns inga textalternativ för våra eventuella podcasts. 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Stockholms läns sjukvårdsområde åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra webbplatser innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dessa och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Vi har också låtit utomstående experter granska flera av våra webbplatser inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.