Förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där patienten själv är delaktig.

Förskrivningsprocessen 

Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel.

I Vårdgivarguiden finns mer information om förskrivningsprocessen.

Beställningsportalen

Alla hjälpmedel beställs/förskrivs av förskrivaren i Beställningsportalen. I Beställningsportalen hittar du KommSyn Stockholms sortiment under två olika hjälpmedelsområden.

  1. Majoriteten av vårt sortiment kan beställas under hjälpmedelsområdet: "Kommunikation-, kognition-, databaserade synhjälpmedel".
  2. Enklare synhjälpmedel, omgivningskontroll, närlarm och manöverkontakter beställs under hjälpmedelsområdet: "ADL, förflyttning, decubitus, larm m.m".

Webbutbildning

Se vår webbutbildning där du som förskrivare kan läsa mer om hur du beställer hjälpmedel och vilket stöd du kan få.