Länkar

Fritt val

Fritt val av hjälpmedel är ett alternativt sätt att få hjälpmedel i Region Stockholm och syftar till att öka brukares inflytande vid val av hjälpmedel. Vid ordinarie förskrivning lånar brukaren hjälpmedel av regionen, vid fritt val av hjälpmedel köper man ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition.

Förskrivningsstöd

Beställningsportalen

Beställningsportalen är ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Här hanteras hjälpmedel för personer med rörelse-, syn, kommunikations- och kognitionsnedsättning, inkontinensproblem samt medicinteknisk apparatur, testmaterial för diabetes, närings-, förbands- och kompressionsartiklar.

Kloka hjälpmedelslistor

På 1177.se finns information om de hjälpmedel som är upphandlade i Region Stockholm. 

Regelverk

Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.