Man med mikroskop

Välkommen till KommSyn Stockholm

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, synhjälpmedel eller hörselhjälpmedel. I den södra delen av Stockholms län ansvarar vi för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm.

Boka reparation av hörapparat via nätet!

Du som har konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan boka tid för reparation av din hörapparat dygnet runt!

För dig med gånghjälpmedel, rullstolar, elrullstolar eller hygienhjälpmedel

För dig med CPAP, syrgasapparatur, diabetes eller annan medicinteknisk apparatur