Man med mikroskop

Välkommen till KommSyn Stockholm

Välkommen till KommSyn Stockholm

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel. I den södra delen av Stockholms län ansvarar vi för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm.

Endast patienter - inga andra besökare

Observera att det under pågående pandemi endast är patienter och personal som har tillträde till våra lokaler. I undantagsfall får patienter under 18 år och patienter med särskilda behov ha med sig en (1) medföljare. 

Alla besökare ska bära munskydd under hela besöket. Denna regel gäller tills vidare. Vård och omsorg påverkas inte av de ändringar i restriktionerna kring covid-19 som gäller från 29 september 2021. Vi som vårdgivare är fortfarande skyldiga att minimera risken för smittspridning. Regeln om munskydd gäller inte barn under 16 år. Om du inte har något munskydd får du ett av oss.

Only patients - no other visitors

Only patients and authorized personnel have access to our premises. Minors and patients with special needs can, in exceptional cases, bring one (1) companion. 

All visitors must wear a face mask during the entire visit. This requirement applies until further notice. The changes in the Covid-19 restrictions effective from September 29th 2021, does not affect health care units. We are still obliged to minimize the risk of spreading of infections. This face mask requirement does not apply to children under the age of 16. If you don’t have a face mask, we will provide you with one.

Boka reparation av hörapparat via nätet!

Du som har konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan boka tid för reparation av din hörapparat dygnet runt!

Telefonist

För dig med förbrukningshjälpmedel i sortimenten diabetes, förband, sjukvård, inkontinens, kompression och näring

För dig med gånghjälpmedel, rullstolar, elrullstolar eller hygienhjälpmedel

För dig med CPAP, syrgasapparatur, sensorer, sändare, insulinpumpar och annan medicinteknisk apparatur

Sveriges viktigaste jobb väntar på dig

Välkommen till oss på hjälpmedelsverksamheterna!