Återlämning av hjälpmedel

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lån och ska lämnas tillbaka när det inte längre behövs.

Rengör före

Hjälpmedlet ska vara rengjort före återlämning. 

Posta eller begär hämtning

Mindre hjälpmedel kan återlämnas per post. Skrymmande hjälpmedel kan hämtas från förskrivarens enhet alternativt direkt från patienten. För hämtning ska förskrivaren skriva en arbetsorder i Beställningsportalen och fästa en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.

Återlämning vid dödsfall

Vid händelse av dödsfall ska förskrivna hjälpmedel lämnas tillbaka till KommSyn Stockholm inom 20 arbetsdagar. Vi önskar därför besked när behovet av hjälpmedlet upphör och en hämtning ska göras. Brev om återlämning skickas till folkbokföringsadressen. För hämtning ska förskrivaren skriva en arbetsorder i Beställningsportalen och fästa en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.