Hur får jag ett hjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel behöver du först träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Denna person kallas förskrivare. KommSyn Stockholm kan endast lämna ut hjälpmedel efter beställning av en förskrivare.

Vad är en förskrivare? 

En förskrivare utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel tillsammans med dig. Förskrivaren har även ansvar för att informera dig om hur hjälpmedlet används och tränar dig i att använda det. Beroende på vilket hjälpmedel det gäller så kan förskrivaren vara arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, audionom eller synpedagog och arbeta inom till exempel primärvårdsrehabilitering, habilitering eller i kommunen.

Hitta förskrivare

1177 Vårdguidens hemsida kan du hitta en förskrivare i ditt närområde.  

Ditt ansvar 

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lånat hjälpmedel och ägs av Region Stockholm. Detta innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när det inte längre behövs. I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om ditt ansvar när du har fått ett förskrivet hjälpmedel.