Att prova ut ett hjälpmedel

Konsultationer

KommSyn Stockholms hjälpmedelskonsulenter är med på utprovningar tillsammans med förskrivare och patient för att bidra med sin expertis vid val av hjälpmedel. Ibland är även en tekniker med under detta besök, exempelvis om ett hjälpmedel behöver anpassas. Denna träff kallas konsultation men ibland även utprovning. Det är förskrivaren som initierar en konsultation genom att skicka in en blankett, även kallad konsultationsremiss.    

Vanliga frågor