Studiebesök

Verksamheten tar generellt inte emot studiebesök. Det finns ett samarbete med de högskolor och universitet där framtida förskrivare är studenter.

Eftersom möjligheten till studiebesök är begränsad har vi samlat tips på webbplatser där du kan läsa mer om vilka hjälpmedel som går att förskriva till patient och hur det går till. 

  • 1177 Vårdguiden- Behandling och Hjälpmedel
    På denna sida kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem. Denna sida vänder sig främst till allmänheten. 

  • Socialstyrelsens utbildningsportal
    Socialstyrelsen har skapat e-kursen Bra att veta om hjälpmedel som vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och kommer i kontakt med hjälpmedel, även om du själv inte är förskrivare. 

  • Hjälpmedelsguiden
    I Vårdgivarguiden finns avsnittet Hjälpmedelsguiden som vänder sig till förskrivare och beskriver vilka behov regionen ska tillgodose utifrån hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Frågor

Vid frågor om studiebesök eller förskrivarutbildningar kontaktar du verksamhetens utbildningshandläggare.