Kognition

Kognition är hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och använda information.

Nytt avtal

Nytt avtal inom kognitionssortimentet från 1 juni 2021. Läs nyheten här. 

Nedsatt kognitiv förmåga

Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt nedsatt kommunikationsförmåga.

Kognitiva hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel kan kompensera för denna nedsatta kognitiva förmåga och bidra till ökad självständighet och delaktighet i vardagen.

På KommSyn finns kognitiva hjälpmedel som kan förskrivas till personer med kognitiv funktionsnedsättning. En behovsbedömning görs alltid först av legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad logoped. För att ett hjälpmedel ska kunna bli förskrivningsbart ställs höga krav på produkterna.

Konsumentprodukter

Konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättning och som går att införskaffa i öppna handeln bör betraktas som egenansvar. Konsumentprodukter eller s.k. egenansvarsprodukter finns normalt i hemmen, men dessa kan ändå fungera som hjälpmedel och underlätta i vardagen.

Enklare förskrivningsbara kognitiva hjälpmedel kan vara

  • Veckoscheman med bilder
  • Inspelningsbart fickminne
  • Talande armbandsur
  • Visuellt anpassade tidshjälpmedel 

Avancerade förskrivningsbara kognitiva hjälpmedel kan vara

  • Elektroniska almanackor
  • Bordsur och väggur med påminnelser
  • Programvara