Kognitionshjälpmedel

Förskrivningskriterier och förskrivare

Kognitionshjälpmedel kan förskrivas av arbetsterapeut eller logoped till patienter med kognitiv nedsättning. Svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade.

Sortimentet kan förskrivas för att stödja tänkandet, perception, inlärning, minne, problemlösning, språk och abstraktionsförmåga. Beslutstöd ska alltid användas vid förskrivning. 

Avancerad elektronisk almanacka kan förskrivas till brukare med behov av struktur, planeringshjälp och påminnelsefunktioner som inte kan tillgodoses av mobiltelefon.

Bedöma behov


En bra kartläggning av patientens vardag och stödjande nätverk underlättar en god förskrivningsprocess. Vi ser gärna att en stödjande person finns med vid utprovningstillfället. Patienten kan också behöva pröva och se olika alternativ innan förskrivningsbeslut fattas.

Om patienten ha en smartphone är det också bra att veta om denna har en iOS-plattform eller är en Androidenhet.

Du kan läsa mer om förskrivning av hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning här och här

Prova ut, anpassa och beställa

De mer tekniskt avancerade hjälpmedlen bör provas ut på KommSyn Stockholm tillsammans med en hjälpmedelskonsulent. Använd denna konsultationsblankett. 

Kognitionshjälpmedel finns under följande ISO-koder i Beställningsportalen:

  • 22 18 03
  • 22 21 03
  • 22 21 09
  • 22 27 12
  • 22 27 15
  • 22 15 09
  • 22 21 90

Om beställning görs direkt till patientens hem och personen är minderårig måste målsmans fullständiga namn anges som mottagare. Anledningen är att en del hjälpmedel skickas med post och det krävs då legitimering för uthämtning.

Information till patient

Återlämning av programvarulicens (Handikalender,Handi 5sw) ska alltid återlämnas med en arbetsorder för avregistrering på KommSyn Stockholm. Förskrivare måste även markera, i Beställningsportalen, att hjälpmedlet är återlämnat i patientens personhistorik.

Patienten kan behöva stöd av dig som förskrivare att avinstallera programvara eller appar från sin smartphone eller andra enheter om/när hjälpmedlets återlämnas.

Instruera och träna

Patienten behöver ofta långvarigt stöd i att lägga upp strategier samt att få stöd till en god planering och med att sålla information och innehåll. Inställningar i valt hjälpmedel kan även med tiden behöva justeras.

Följa upp och utvärdera

Alla hjälpmedel som innehar licenshantering kräver en förlängningslicens då licensen har varit aktiv i tre år. Därefter måste en licensförlängning beställas. Denna återfinns under hjälpmedlets tillbehör. Detta gäller enbart hjälpmedel där webtjänsten Myabilia aktiveras. Patienten själv ansvarar för att kontakta sin förskrivare när detta är aktuellt. Synkroniseringen mellan webtjänsten och hjälpmedlet upphör när licenstiden är slut och uppdateringar är inte längre möjliga.

I apparater som patienten erhållit från KommSyn Stockholm får inga andra programvaror eller appar installeras. Hjälpmedlet ska återlämnas till KommSyn Stockholm om detta upptäcks vid förskrivarens uppföljningstillfälle.

Sortimentsansvariga konsulenter