Samtalshjälpmedel

Personer med gravt nedsatt förmåga att uttrycka sig i tal kan få samtalshjälpmedel. Svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade och behovet styr val av hjälpmedel.

Förskrivning

Logoped eller arbetsterapeut bedömer behov och förskriver hjälpmedel. De tekniskt mer avancerade hjälpmedlen måste provas ut på KommSyn.

Låg- och högteknologiska hjälpmedel

Det finns både lågteknologiska och högteknologiska hjälpmedel. Vad man väljer beror på behovet, och vilka situationer hjälpmedlet ska användas i. Ofta behöver en person både hög- och lågteknologiska produkter.

Exempel på lågteknologiska samtalshjälpmedel kan vara mappar, pärmar eller kartor med bilder eller bokstäver, som anpassas efter behov.

Elektroniska samtalshjälpmedel kan vara enkla, batteridrivna samtalsapparater med inspelade meddelanden, från en knapp med ett meddelande till mer komplexa med ett mycket stort antal meddelanden.

Avancerade elektroniska samtalshjälpmedel är oftast hjälpmedelsklassade datorer, med speciell programvara för bild- eller textbaserad kommunikation i kombination med talsyntes.

Aktuellt sortiment

Aktuellt produktsortiment finns i Hjälpmedelsguiden/Vårdgivarguiden.