Samtalshjälpmedel

Förskrivningskriterier och förskrivare

Detta sortiment förskrivs till personer med gravt nedsatt förmåga att uttrycka sig i tal. Svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade och behovet styr val av hjälpmedel. 

Sortimentet kan förskrivas av logoped eller arbetsterapeut. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden. 

Bedöma behov

Det finns både lågteknologiska och högteknologiska hjälpmedel inom detta sortiment. Vad som väljs beror på behovet och vilka situationer hjälpmedlet ska användas i. Ofta behöver en person både hög- och lågteknologiska produkter.

Exempel på lågteknologiska samtalshjälpmedel kan vara mappar, pärmar eller kartor med bilder eller bokstäver, som anpassas efter behov.
Elektroniska samtalshjälpmedel kan vara enkla, batteridrivna samtalsapparater med inspelade meddelanden, från en knapp med ett meddelande till mer komplexa med ett mycket stort antal meddelanden.

Avancerade elektroniska samtalshjälpmedel är oftast hjälpmedelsklassade datorer, med speciell programvara för bild- eller textbaserad kommunikation i kombination med talsyntes.

I sortiment finns också kommunikationsappar som kan förskrivas till egen surfplatta /telefon.

De tekniskt mer avancerade hjälpmedlen måste provas ut på KommSyn. Använd denna konsultationsblankett eller skicka konsultationsremiss via Take Care. 

Prova ut, anpassa och beställa

Detta sortiment kan hitta i Beställningsportalen under flera ISO-koder:

  • 22 21 03- Bokstavs- och symbolsatser/tavlor
  • 22 21 09- Samtalsapparater
  • 22 21 12- Programvara för närkommunikation

Instruera och träna

Förskrivare ansvarar för inträning av hjälpmedel. I vissa fall kan KommSyn Stockholm ansvara för delar av inträning efter samråd med ansvarig förskrivare.

Följa upp och utvärdera

Förskrivare bör följa upp hjälpmedlet regelbundet och säkerställa att det fungerar optimalt för patienten och bedöma om behoven har förändrats.

Övrig information

Vid förskrivning av programvara till egen surfplatta, kontrollera operativsystem och version. De flesta appar fungerar bara i iOS.