Kontakt hjälpmedelskonsulent

Ring en hjälpmedelskonsulent vid frågor om regelverk och rutiner eller vid frågor om kommunikations- och kognitionshjälpmedel, datorbaserade synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, alternativa styrsätt till dator, fjärrsystem/omgivningskontroll eller närlarms-kommunikation.

Kontakt hjälpmedelskonsulent

Direktnummer

08-123 475 40

E-post

hjmskommsynkonsulent.slso@regionstockholm.se

Konsulenter

Om du har ett pågående ärende eller har frågot om ett specifikt sortiment kan du ringa direkt till ansvarig konsulent.

Sortimentsansvar och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Henrik Hasselberg

Styrsätt Fjärrstyrning/omgivningskontroll Närlarm