Kontakt hjälpmedelskonsulent

Ring en hjälpmedelskonsulent vid frågor om regelverk och rutiner eller vid frågor om kommunikations- och kognitionshjälpmedel, datorbaserade synhjälpmedel, hörselhjälpmedel, alternativa styrsätt till dator, fjärrsystem/omgivningskontroll eller närlarms-kommunikation.

Kontakt hjälpmedelskonsulent

Direktnummer

08-123 475 40

E-post

hjmskommsynkonsulent.slso@regionstockholm.se