Kommunikation

Kommunikationsförstärkare

Kommunikationsförstärkare kan förskrivas till personer som har svårigheter att uppfatta tal utan att ha en hörselnedsättning, auditiva perceptionssvårigheter. 

Läs- och skrivhjälpmedel

Läs- och skrivhjälpmedel kan förskrivas till personer som av någon anledning har svårt att läsa och skriva text. 

Rösthjälpmedel

Rösthjälpmedel kan förskrivas till personer med olika typer av röststörningar såsom rösttrötthet eller skada som kan ha uppkommit genom till exempel en operation, hjärnskada eller efter att ha legat i respirator. 

Samtalshjälpmedel

Personer med gravt nedsatt förmåga att uttrycka sig i tal kan få samtalshjälpmedel.  Svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade och behovet styr val av hjälpmedel.

Stamningshjälpmedel

Stamningshjälpmedel kan förskrivas till personer med stamning eller andra problem med talflyt, till exempel skenande tal och neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom.