Syn

Synhjälpmedel förskrivs av synpedagog på Stockholms Syncentral. För att komma till Syncentralen behövs remiss från en ögonläkare.

Olika typer av synhjälpmedel

Exempel ur sortimentet:

  • Elektroniska orienteringshjälpmedel – GPS
  • Stationära, portabla och handhållna förstorande system
  • Punktanteckningshjälpmedel
  • Programvaror för ordbehandling med och utan talsyntes
  • Digitala fickminnen
  • Talande och taktila klockor
  • Läsmaskiner – talande scanner
  • Punktdisplayer
  • Daisyspelare