Rekommendation gällande hårdvara och systemegenskaper inför köp av dator

Denna rekommendation är framtagen i samarbete med Syncentralen och gäller framför allt vid installering av datorbaserade synhjälpmedel.

För att du ska trivas med din dator, tänk på att: 

 • Det är viktigt att funktionstangenterna är funktionstangenter och i andra hand har funktioner ihop med FN-knappen. Detta gäller speciellt vid köp av bärbar dator. 
 • Viktigt att alla USB-portar sitter på sidorna, inte framtill. Gäller speciellt vid köp av bärbar dator.
 • Numeriskt tangentbord bör finnas.
 • Piltangenterna bör vara bekvämt placerade och lätta att hitta.
 • Det bör vara enkelt att sätta på/stänga av ljudet samt reglera volymen.
 • Datorn bör ha minst 2 USB-portar gärna 3-4 stycken. Vid köp av stationär bör de sitta på framsidan. Minst en ledig USB-port per USB-anslutet hjälpmedel. Funktion kan inte garanteras om hjälpmedlet kopplas till datorn via en USB-hub.
 • Inbyggd minneskortsläsare är en fördel. 

Systemegenskaper

Hur kraftfull dator du behöver, beror på hur den ska användas och vilka hjälpmedel som ska installeras. Hjälpmedelsprogrammen tar kraft från datorn, så kraftfull dator behövs för att få ut samma prestanda som utan installerat hjälpmedel. Grundregeln är "ju snabbare desto bättre".

 

Följande är enligt vår erfarenhet lämplig lägsta nivå för användare med hjälpmedelsprogram:

 • Processor

  Intel Core i7 
 • Internminne (RAM)

  Minst 16 GB
 • Hårddisk

  SSD
 • Operativsystem

  Windows 10