Fjärrstyrning

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under ISO-kod 22 24 30 - Porttelefoner.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Detta sortiment kan endast förskrivas om behovet ej tillgodoses med produkter i öppna handeln. Mer information och vem som får förskriva kan du läsa i Hjälpmedelsguiden

Bedöma behov

Följande information behöver förskrivaren känna till före förskrivning eller utprovning: 

  • Har patienten tillräcklig handmotorisk förmåga för att kunna använda en fjärrkontroll eller behövs större kontakter?
  • Kan patienten använda annan kroppsdel, exempelvis huvudet för att trycka på en kontakt?

För att fjärrstyra olika enheter krävs en fjärrkontroll till exempelvis TV/radio som sänder med IR-Signal, inte radiosignal.

Till golv-/bordslampor, fläktar (ej takfläktar) och dylikt kan en reläbox förskrivas. Den manövreras med Ir-fjärrkontroll eller med trådbunden manöverkontakt.

Vid installation av porttelefon görs mindre åverkan på ytterdörren samt väggar. Vid boende i lägenhet bör patienten kontakta hyresvärd/bostadsrättsförening då kabel dras ut ifrån trapphus genom vägg.

Information till patient

Vid återlämning av porttelefon ska förskrivare kontaktas av patient eller anhörig för att skriva en arbetsorder gällande nedmontering av porttelefonen. 

Instruera och träna

För att kunna instruera och träna patienten behöver förskrivaren först ta reda på patientens teknikvana men även känna till vilken kognitiv förmåga patienten har gällande att ta till sig ny kunskap. 

Övrigt

Trasig IR-sändare som används till dörrautomatik/slagöppnare kan bytas ut av kommunen. 

Sortimentsansvariga konsulenter