Webbutbildning

Sändaren Atom har ersatts av sändaren Smile/Smile P. Att samprogrammera Smile med Home går till på samma sätt som att samprogrammera Atom med Home.