Om oss

KommSyn Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer som har behov av kommunikations-, kognitions-, synhjälpmedel eller hörselhjälpmedel. I den södra delen av Stockholms län ansvarar vi för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm.

Från behov till valt hjälpmedel

Med medicinsk kunskap i kombination med god kännedom om det utbud av hjälpmedel och de anpassningsmöjligheter som finns, erbjuder våra hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patienter.

Detta sker främst genom utprovningshjälp, rådgivning och informationsmaterial. Hjälpmedel Stockholm anordnar även kontinuerligt utbildningar för förskrivare inom olika områden, för att sprida den kunskap som krävs för att ge patienter säkra och behovsanpassade hjälpmedel.

Från beställning till leverans

Lagerpersonal, inköpare och ordermottagare verkar gemensamt för att möta de behov som finns hos både patient och förskrivare. Det kan vara allt från snabba leveranser till enheter eller direkt hem till patient, montering och installation av hjälpmedel, till bashjälpmedelsförråd.

Reparation och rekonditionering

Tidbokning för reparation av trasigt hjälpmedel och förebyggande underhåll, besiktning av hjälpmedel, personlig teknisk support samt rekonditionering av inkomna hjälpmedel sköts av våra tekniker.

Flera hjälpmedelsverksamheter

Det finns fyra hjälpmedelsverksamheter i Stockholms län som drivs i Region Stockholms regi. Dessa är Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH). Organisatoriskt tillhör de fyra hjälpmedelsverksamheterna Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Region Stockholm. 
Verksamhetschef: Viktoria Edefur. Telefon: 08-123 475 57,
e-post: viktoria.edefur@regionstockholm.se

Detta är en film om hjälpmedelsverksamheterna Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH), Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH).