Återlämna Handi5 SW och Handikalender för iOS

Återanvändning

KommSyn Stockholm rekonditionerar Handi5 SW och Handikalender för iOS vilket innebär att produkterna återställs i ursprungligt skick och därmed kan återanvändas av någon annan. 

Avregistrering

Avregistrering görs av förskrivare via arbetsorder där avregistrering (ej hämtning) ska bockas för. Programvaran på patientens smartphone/platta samt patientens eventuella Myabilia-konto ska raderas.