Tekniker

Ring tekniker på KommSyn Stockholm när du behöver teknisk rådgivning för kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel samt fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarmkommunikation.

Kontakt tekniker

Direktnummer

08-123 475 30

E-post

hjmskommsyntek.slso@regionstockholm.se